INSURANCE2018
XII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
Zgłoś uczestnictwo

Miejsce i data

21-23 maja 2018 r.

Hotel ZAMEK w RYDZYNIE
64-130 Rydzyna, pl. Zamkowy 1

http://zamek-rydzyna.com.pl/
XII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
21-23 maja 2018


Zapraszamy serdecznie na doroczną konferencję naukową poświęconą tematyce ubezpieczeń
oraz
na 70-lecie Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.


Konferencja od dekady stanowi wyśmienitą okazję do :
- wymiany myśli i doświadczeń z prowadzonych badań nad rozwojem rynku i teorii ubezpieczeń w Polsce na tle tendencji światowych
- prezentacji wyników własnych badań z zakresu ubezpieczeń
- konsolidacji środowiska naukowego i praktyków zajmujących się ubezpieczeniami


ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI 

Problemy ekonomiczne i prawne funkcjonowania ubezpieczeń ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
  • Funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem Solvency II oraz Insurance Distribution Directive
  • Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw, w tym prewencja
  • Ubezpieczenie a inne instrumenty zarządzania ryzykiem gospodarstw domowych
  • Prawne aspekty ubezpieczeń
  • Zarządzanie ryzykiem i finansami zakładów ubezpieczeń
  • Zastosowanie metod ilościowych w ubezpieczeniach
  • Ryzyko społeczne a metoda ubezpieczenia
 
 
 


Patronat honorowy

           


J.M. Rektor UE w Poznaniu 
prof. zw. dr hab.
Maciej Żukowski


 J.M. Rektor UE
we Wrocławiu

prof. zw. dr hab.
Andrzej Kaleta

 
 
 


Partner prewencyjny

               
                   

Partnerzy 

            Znalezione obrazy dla zapytania polbrokers logo
                    Znalezione obrazy dla zapytania logo mentor  
             
                   
                   

Patronaty medialne