INSURANCE2018
XII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
Zgłoś uczestnictwo

Place and date

21-23 May 2018 r.

Hotel Rydzyna Castle
64-130 Rydzyna, pl. Zamkowy 1

http://zamek-rydzyna.com.pl/

Dr hab. Jacek Lisowski, prof. nadzw. UEP
Insurance Department, Poznań University of Economics and Business

Dr hab. Piotr Manikowski, prof. nadzw. UEP
Insurance Department, Poznań University of Economics and Business

Prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec
Insurance Department, Wrocław University of Economics and Business


 
 


Honorary Patronage

           


 

 
 
 


Prevention Partner

               
                   

Partners 

            Znalezione obrazy dla zapytania polbrokers logo
                Znalezione obrazy dla zapytania logo mentor  
             
                   
                   

Sponsorship media