INSURANCE2018
XII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
Zgłoś uczestnictwo

Place and date

21-23 May 2018 r.

Hotel Rydzyna Castle
64-130 Rydzyna, pl. Zamkowy 1

http://zamek-rydzyna.com.pl/

Contact

Katedra Ubezpieczeń
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
Tel.: 796 983 429 (dr Marcin Wojtkowiak)
Tel.: 694 905 529 (mgr Patrycja Mach)
e-mail: insurance2018@konf.ue.poznan.pl

 


Honorary Patronage

           


 

 
 
 


Prevention Partner

               
                   

Partners 

            Znalezione obrazy dla zapytania polbrokers logo
                Znalezione obrazy dla zapytania logo mentor  
             
                   
                   

Sponsorship media